Bảo mật quỹ đầu tư


Bảo vệ quỹ đầu tư với tập đoàn TradeFxAsia

Minh bạch trong mọi hoạt động, và một tiêu được đẩy mạnh bởi công ty TradeFxAsia. Môi trường giao dịch phải được tạo ra dựa trên sự an toàn, bảo mật và sự chắc chắn của quỹ đầu tư khách hàng tại TradeFxAsia. TradeFxAsia đã phát triển hợp tác với những ngân hàng lớn nhất trên thế giới để hoạt động tài chính và giao dịch chuyển khoản. Standard and Poor's, và Moody's đã được đánh giá rất cao. Quỹ đầu tư của khách hàng tại TradeFxAsia sẽ được bảo mật an toàn và chuyển vào tài khoản tại ngân hàng Barclay.

TradeFxAsia cam kết không sử dụng quỹ đầu tư của khách hàng cho việc hoạt động kinh doanh riêng hoặc bất kì lý do khác. Quỹ đầu tư của khách hàng nhận được sự bảo mật cao nhất từ TradeFxAsia. Tường bảo vệ giúp ngăn cản các tài khoản âm, mang lại cho các nhà đầu tư sự bảo vệ chặt chẽ hơn. Đơn rút tiền có thể được thực hiện với bất kì lý do gì và bất kể thời gian. TradeFxAsia tự tin mang lại cho khách hàng sự bảo mật cao nhất trong thị trường giao dịch.

Nếu cần thêm thông tin và hỗ trợ bạn có thể dễ dàng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ [email protected].