Giới thiệu


TRADEFXASIA được thành lập bởi một nhóm các nhà lãnh đạo kinh doanh chuyên nghiệp với mục tiêu cung cấp môi trường thương mại trực tuyến có lợi nhất cho người giao dịch. Chúng tôi hiện tại chuyên cung cấp những giải pháp thương mại hàng đầu cho thị trường châu Á với tất cả chỉ số và tiền tệ chủ yếu.

Tại TRADEFXASIA, sự thỏa mãn của khách hàng và hỗ trợ khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhóm chúng tôi bao gồm các người quản lý hỗ trợ có đầy đủ chuyên môn để trợ giúp khách hàng với nhiều ngôn ngữ, bằng e-mail, điện thoại, hoặc là trò chuyện trực tuyến sáu ngày một tuần, hai mươi tư giờ một ngày. Để đảm bảo dịch vụ càng thêm thoải mái, TRADEFXASIA sẽ chỉ định một người quản lý tài khoản cho mỗi một khách hàng để giúp đỡ bất kỳ nhu cầu mua bán hoặc câu hỏi nào.

TRADEFXASIA tận dụng những công cụ kỹ thuật tiên tiến nhất và công nghệ định giá để khách hàng có thể thực hiện mua bán nhanh chóng, và không cần phối hợp bất cứ thứ gì. Tại TRADEFXASIA, chúng tôi tự hào về đội ngũ IT của mình. Chúng tôi dốc sức làm việc ngày đêm để mang đến điều kiện tối ưu nhằm tăng lợi nhuận danh mục đầu tư của những người giao dịch.