Phương thức ký quỹ


Phương pháp tăng quỹ cho tài khoản của bạn.

Chúng tôi cung cấp các phương pháp khác nhau như sau:

1. Thẻ tín dụng - Thẻ Master, Visa,Maestro và nhiều hơn thế nữa.

2. điện ngân hàng trên toàn thế giới.

3. Nhưng phương pháp đặt cọc khác – Webmoney, Qiwi, Cashu, Moneta va nhiều loại khác.

Trong thời gian ký quỹ, dịch vụ của chúng tôi sẽ được bảo vệ bởi SSL và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo xác nhận qua thư. Một khi tài khoản của bạn được xác nhận, tài khoản của bạn sẽ được bổ sung và bạn có thể bắt đầu các hoạt động giao dịch.