Pinakilalang Broker


Kung ikaw ay kasali sa mga banyagang exchange market at kalakalan ng mga pera, ang pagkakataon na ito ay maaaring maging magandang interes para sa iyo. Sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga kliyente sa TradeFXAsia maaari kang mag-aani ng mga gantimpala. Ang TradeFXAsia ay isang korporasyon na tumutulong sa mga indibidwal at mga negosyo na mapalawak ang kanilang mga dayuhang palitan o kalakalan at mga negosyo. Ang mga indibidwal o kumpanya na makakapagtayo ng portfolio ng kliyente ay makakatanggap ng rebate batay sa bilang ng mga kalakalan na nagaganap sa isang buwanang batayan o basihan.
Siyempre, sa pamamagitan ng pagtaas ng iyong client base, hindi kaagad mapapataas ang iyong rebates Lahat at sinumang indibidwal, negosyante, tagapayo, negosyo ay hinihimok na makipag-ugnayan sa TradeFXAsia upang matalakay ang mga karagdagang detalye ng kalkalan. Ang pagkakataong ito ay hindi mo dapat na makaligtaan.