Sentro ng Edukasyon


MALUGOD NAMIN KAYONG INIIMBITAHAN SA AMING PLATFORM SA EDUKASYON
Gagabayan namin kayo sa bawat hakbang ng proseso ng pagiging mahusay na mangangalakal ng forex.Sa pamamagitan ng aming online na bidyo ng platform sa edukasyon, matututuhan mo nang mabilis ang bawat aspekto ng pagiging matagumpay na mangangalakal sa bilis at wikang nais mo. Magsisimula ka sa pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman sa kalakalang forex, pagkatapos ay sa pagsusuri ng pundamental at teknikal na merkado, at unti-unti ay tutungo sa pagpapakadalubhasa sa sikolohiya ng kalakalan at mas marami pang sopistikadong estratehiya sa kalakalan. Sa pagtatapos ng bawat kurso, may sasagutan kang pagsusulit na modyul para matiyak kung ano ang natutuhan mo. Upang malaman ang tungkol sa merkado, i-click lamang ang aming eBook na nakapormat sa mobile o i-scan ang QR code para makarating sa birtuwal na platform sa pagkatuto.
Manood, Matuto. Mangalakal.
ANG IYONG BIRTUWAL NA SENTRO NG PAGKATUTO
Paki-scan ang QR code para makapunta sa birtuwal na sentro ng pagkatuto. Sa pamamagitan ng aming interaktibong platform, pahihirapan ka naming hindi mabigo.
MAGSIMULA NA NGAYON