Keselamatan Dana


Keselamatan Dana Dengan TRADEFXASIA Limited

Integriti dalam setiap operasi, dan aspek syarikat dititikberatkan oleh TRADEFXASIA Limited. Persekitaran dagangan perlu diwujudkan dalam cara yang selamat, dan keselamatan dana pelanggan dijamin oleh langkah-langkah penting yang dilakukan oleh TRADEFXASIA. TRADEFXASIA Limited telah mewujudkan perkongsian dengan bank-bank terbesar dunia untuk melakukan urus niaga kewangan dan perniagaan. Standard and Poor dan Moody telah memberikan penarafan yang yang sangat tinggi. Dana para pelanggan yang didepositkan dengan TRADEFXASIA memperoleh pindahan selamat ke akaun-akaun bank Barclay berasingan.

TRADEFXASIA tidak menggunakan dana-dana ini untuk operasi syarikatnya, atau apa-apa tujuan lain. Dana pelanggan dikendalikan dengan standard keselamatan tertinggi yang dikuatkuasakan oleh TRADEFXASIA. Satu sekatan mencegah baki akaun negative, memberikan perlindungan tambahan kepada pada pedagang. Permintaan pengeluaran boleh dikemukakan atas apa-apa sebab, dan pada bila-bila masa. TRADEFXASIA berbangga dengan pewujudan persekitaran paling selamat dagangan dalam pasaran.

Sebarang sokongan tambahan, atau bantuan yang diperlukan boleh diperolehi dengan menghubungi kami melalui [email protected].